Regulamin Serwisu

#RoofAccessories

DR Roof Accessories

Regulamin Serwisu i Polityka Prywatności

Regulamin serwisu
Postanowienia ogólne i Informacje podstawowe
www.firma-dr.pl

 

 1. Strona internetowa, działająca pod adresem firma-dr.pl (i/lub inne strony potomne) należą do DR Sp. z o.o z siedzibą w Sokołowie Małopolskim Okulickiego 11, 36-050 Sokołów Małopolski, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000530482 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 517-03-67-883, strona została stworzona i zarządzana jest przez wyznaczonego Developera IT tj. Spółkę Oxygen Marketing Sp. z o.o. z www.oxygenmarketing.pl siedzibą w Gdyni zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS KRS0000729746
  (zwanej dalej: Administratorem)

 

 1. Zamieszczone na stronach serwisu i/lub serwisów powiązanych w tym na stronach sklepu: produkty, usługi, ceny i inne informacje handlowe dot. produktów i usług własnych oraz ofert Partnerów są jedynie zaproszeniem do składania zapytań w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

 

 1. Prezentowane katalogi produktów i usług nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a wszystkie zamieszczone na stronie dane mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w każdym czasie. A zawarte dane lub ceny mogą ulec zmianie w każdym czasie z zastrzeżeniem sytuacji, w której Firma DR przyjmie i potwierdzi przyjęcie zamówienie do realizacji, wystawiając stosowną Fakturę VAT.

 

 1. Ewentualne zamówienia realizowane w strefie zamkniętej serwisu DR dla Partnerów i Dystrybutorów, odbywające się na indywidualnych warunkach dla danego Partnera Użytkownika Serwisu, czy też w strefie otwartej przeznaczonej do sprzedaży detalicznej i/lub ewentualne inne zakupy w sklepie internetowym firma-dr.pl (i/lub inne strony potomne) i w udostępnianych innych serwisach partnerskich tj. za pośrednictwem udostępnionej platformy rabatowej DR24, Openbenefit, OxygenUP, UP Karty i inne, mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza na stronie i wykonanie wszelkich niezbędnych czynności zgodnie z instrukcjami w tym zapoznanie się i zaakceptowanie indywidualnych Warunków korzystania z danej platformy, sklepu lub serwisu internetowego.

 

 1. Administrator nie odpowiada za Politykę prywatności powiązanych serwisów partnerskich tak jak Platformy rabatowej Openbenefit, OxygenUP i innych nawet jeśli jest to serwis Autoryzowany jako Serwis partnerski, rekomendowany jako DR Dealer, DR Dystrybutor itp. obsługiwanych przez Partnerów Administratora i inne podmioty. Użytkownik korzystając z tych serwisów zobowiązany jest do zapoznania się z odpowiednią Polityką prywatności i/lub regulaminem danego serwisu oraz ewentualnie także z Regulaminami poszczególnych programów partnerskich, lojalnościowych, regulaminu sklepu oraz innych odpowiednich regulaminów.

 

 1. Wysyłając zamówienie, zlecenie, zapytanie, zapisując się do Newsletteru, Rejestrując się w serwisie itp. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią Polityki Prywatności i Regulaminem serwisu, i akceptuje jego postanowienia.

 

 1. Firma DR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym Użytkownika serwisu, sklepu platformy rabatowej Openbenefit i innych powiązanych, z zastrzeżeniem, że zmiany cen nie dotyczą zaakceptowanych zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze i/lub usłudze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia przez obsługę sklepu i/lub podpisaniu umowy przez strony. W przypadku, gdy cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest różna od ceny znajdującej się w sklepie internetowym klient ma prawo rezygnacji z zamówienia, umowy.

 

 1. Administrator zastrzega możliwość wykluczenia w całości lub w części funkcjonalności serwisu w zależności od lokalizacji Użytkownika.

 

 1. Wszelkie działania Administracyjne dot. Jakichkolwiek danych osobowych będą wykorzystywane jedynie w zakresie prawidłowej obsługi, dostarczenia danych i/lub przeprowadzenia zlecenia zakupu/sprzedaży w zależności od dyspozycji. Zarządzane będą w sposób zgodny z RODO i Ustawą o przechowywaniu danych osobowych i innymi powiązanymi przepisami.

 

 1. Kontakt z Administratorem danych możliwy jest:
 1. Listownie / na adres siedziby spółki DR Sp. z o.o.
 2. Mailowo / na adres admin@oxygenup.pl / admin@firma-dr.pl
 3. Telefonicznie na adres wskazany w Centrum Obsługi Klienta On-line DR24
 4. Wypełniając Formularz kontaktowy na stronie
 5. Na czacie w godzinach funkcjonowania DR24

 

 1. Wszelkie zamieszczone na stronie i jej częściach materiały graficzne, treści, video, zdjęcia, projekty 3D i inne materiały są własnością DR lub są przez DR Sp. z o.o. użytkowane na podstawie uzyskanych od twórców licencji. Wszelkie prawa zastrzeżone © (P) 2019 All rights reserved. Wykorzystywanie jakiejkolwiek zawartości w całości lub w części bez zgody właściciela zabronione.

Cz II. Polityka Prywatności  →

 

 


DR Roof Accessories

Polityka Prywatności

cz II – Polityka Prywatności Serwisu
www.firma-dr.pl

 

Strona internetowa, działająca pod adresem firma-dr.pl (i/lub inne strony potomne) należą do DR Sp. z o.o z siedzibą w Sokołowie Małopolskim Okulickiego 11, 36-050 Sokołów Małopolski, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000530482 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 517-03-67-883, strona została stworzona i zarządzana jest przez wyznaczonego Developera IT tj. Spółkę Oxygen Marketing Sp. z o.o. z www.oxygenmarketing.pl siedzibą w Gdyni zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS KRS0000729746
(zwanej dalej: Administratorem)

 

Celem zapewnienia Użytkowników niniejszego Serwisu, iż ochrona prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis jest dla nas szczególnie istotna i udzielenia Użytkownikom informacji w przedmiocie danych osobowych zbieranych przez Serwis, celu ich gromadzenia i wykorzystywania plików cookies – przedstawiamy niniejszą politykę prywatności.

Zapewniamy ochronę prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 z późn. zm.), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 z późn.zm.), a także ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawie telekomunikacyjnym (Dz.U.2014.243 z późn. zm.).

Naszym celem jest również należyte informowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Z tego względu, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.

 

 1. Cele przyjętej polityki prywatności i wykorzystywania plików cookie w serwisie internetowyNiniejsza Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookie reguluje zasady przetwarzania danych osobowych zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach w serwisie internetowym w domenie firma-dr.pl (i/lub inne strony potomne) i jej subdomenach i innych krajowych domen własnych powiązanych z domeną główną; (zwanych dalej: „Serwisem”).
 2. Została stworzona i przyjęta przez Dział marketingu DR, DR Sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowie Małopolskim, czy też Firmę Oxygen Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, jako podmiot upoważniony do administrowania danymi cyfrowymi w tym danymi osobowymi, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (dalej: Administrator)
 • Powierzane przez Użytkownika dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym w celach:
  • świadczenia odpowiedniej obsługi i zarządzania projektami i wydzielonymi częściami serwisu tj. Projekt DR Oxygen Partner, Platforma rabatowa Openbenefit od DR i innych tworzonych w ramach działań marketingowych DR;
  • zawarcia umowy o realizację usług świadczonych drogą elektroniczną i/lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ukształtowania jej treści, zmiany i rozwiązania;
  • realizacji składanych przez Użytkownika zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Serwisu, w tym kontaktu z Użytkownikiem koniecznej ze względu na realizację zamówienia,
  • rozpatrywania reklamacji Użytkownika,
  • realizacji zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy;
  • statystycznym;
  • kontaktowym i odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytania;
  • dystrybucji materiałów reklamowych i informacyjnych własnych oraz Partnerów powiązanych z poszczególnymi ofertami (w przypadku wyrażenia zgody w odpowiednim formularzu rejestracyjnym i/lub w przypadku zapisania się do Newsletteru;
  • innych określonych w poszczególnych regulaminach, zgodnie z zaakceptowanymi przez Użytkownika zgodami w poszczególnych formularzach rejestracyjnych;

 

Poprzez kliknięcie/ zaznaczenie opcji (należy wybrać jedną z wersji) dostępne przed złożeniem zamówienia czy np. przed rejestracją w serwisie „wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji marketingowych, w tym przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną”,  dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Serwis również w celu przekazywania informacji o produktach ofercie, sklepie, promocjach, dostarczania nieodpłatnie newsletterów zawierających informacje dot. Oferty Administratora i Partnerów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 • Informujemy, że w Serwisie mogą znajdować się odesłania – linki umożliwiające w przypadku ich kliknięcia dotarcie do innych stron internetowych zarządzanych przez innych administratorów. Administrator niniejszego Serwisu nie ma wpływu na prowadzoną przez tych administratorów politykę prywatności ani politykę wykorzystywania plików cookie i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Dlatego też apelujemy o zapoznanie się przez Użytkownika z polityką prywatności tych serwisów i wykorzystywania plików

 

 1. Dane zbierane o użytkownikach w serwisie, w tym dane osobowe sposób ich wykorzystywania, uprawnienia Użytkownika.

Odwiedzając nasz Serwis dane o użytkowniku mogą być przez niego udostępniane na dwa sposoby: biernie i aktywnie. Dane zbierane biernie to informacje automatycznie zapisywane przez serwis tj. anonimowe informacje dotyczące czasu wizyty Użytkownika, adres IP, adres URL, rodzaj przeglądarki (tzw. logi systemowe), liczba odwiedzin, dane urządzenia, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp. Gromadzone automatycznie dane są analizowane w celu określonym w pkt 1.2 korzystając z rozwiązania platform i serwisów udostępnianych przez Administratora zewnętrznego dostawcy tj. serwisu Openbenfit.pl. Narzędzie to działa w oparciu o tzw. pliki cookie i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację Użytkownika. Polityka prywatności znajduje się w zakładce „Do pobrania” na stronie www.firma-dr.pl (i/lub inne strony potomne)

 

Serwis może pobierać także dane dotyczące geolokalizacji Użytkownika celem zweryfikowania, z jakiego miejsca (kontynentu, kraju, miejscowości) Użytkownik dokonuje zamówienia, odwiedzin, rejestracji. Jeżeli realizacja zamówienia do lub w lokalizacji Użytkownika jest niemożliwa, w tym zabroniona złożenie zamówienia nie będzie możliwe i Użytkownik otrzyma odpowiednią wiadomość w komunikacie wyświetlającym się podczas próby złożenia zamówienia.

Zebrane w wyżej opisany sposób dane przechowywane są przez czas nieokreślony jedynie w celu pomocniczym dla administrowania Serwisem, umożliwiając sprawne jego funkcjonowanie i stosowanie rozwiązań przyjaznych dla Użytkownika. Zapewniamy, iż informacje te nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem.

 • Dane gromadzone przez Serwis to również dane przekazywane przez Użytkownika
  • W celu złożenia ewentualnych zamówień, kontaktu, wysyłania zapytania z formularzy kontaktowych itp. Użytkownik może jednorazowo, bez konieczności uprzedniej rejestracji i logowania, uzupełnić odpowiedni formularz, poprzez jego wypełnienie podając wymagane dane, którymi w zależności od formularza mogą być imię, nazwisko, nazwa firmy, adres/adres dostawy/ adres mail/numer telefonu/ nr karty kredytowej/ numer karty debetowej/ i inne. Wyżej wymienione dane przetwarzane są tylko przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, zlecenia i nie są udostępniane przez Administratora osobom trzecim, z wyjątkiem osób, których udział konieczny jest do realizacji zamówienia, zlecenia tj. przewoźnika/ spedytora/ odpowiedniego doradcy klienta, przedstawiciela, innej wyznaczonej przez Administratora osoby. Po zrealizowaniu zamówienia dane są usuwane.
  • W celu złożenia zamówienia, zlecenia czy zapytania Użytkownik może także zarejestrować się w Serwisie poprzez kliknięcie opcji „Zarejestruj” w odpowiedniej części serwisu tj. Serwis ogólny, Sklep DR, Platforma Openbenefit i ewentualnie inne, dostępnej w prawym górnym rogu strony głównej lub po kliknięciu wybranej opcji np. „złóż zamówienie”, „wyślij zapytanie”, „rejestracja” itp. Wówczas dane podane podczas rejestracji konta Użytkownika tj.: adres/adres dostawy/ adres mail/numer telefonu i inne podane przez Użytkownika podczas Rejestracji i/lub w ramach edycji danych po zalogowaniu. Do założenia konieczne będzie podanie także loginu i hasła. Przy czym login w żadnym razie nie musi zawierać imienia lub nazwiska Użytkownika.  Wówczas podane przez Użytkownika dane zostaną zachowane przez Serwis i po zalogowaniu ich podanie nie będzie potrzebne przy składaniu kolejnego zamówienia.  Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny, w każdym zaś razie nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez Użytkownika.

*W przypadku niektórych usług udostępnianych przez DR tj. Platforma Openbenefit i/lub obsługa kart przedpłaconych DR Oxygen. wymagane dane przy rejestracji czy logowaniu mogą się zmieniać w zależności od systemów bezpieczeństwa oferowanych przez Partnerów, Bank, Dostawcę platformy Openbenefit. W szczególności w zakresie sposobów logowania zamiast loginu i hasła mogą być wymagane np. nr klienta, lub nr karty, nr bezpiecznego logowania NAC i/lub innych bezpiecznych haseł logowania lub uwierzytelniających. Sposób rejestracji i pierwszego logowania do serwisów specjalnych określony jest w bezpiecznych WelkomePackach Kopertach zawierających zaproszenie do serwisu wraz z podanym loginem i hasłem i/lub innym numerem do pierwszego zalogowania. Szczegóły opisane są w odpowiednich regulaminach poszczególnych Projektów. Tj. regulamin użytkowania serwisu Openbenefit.

 • Serwis umożliwia kontakt z Administratorem serwisu i właściwymi poszczególnymi działami Serwisu, kontakt z Działem klienta, Infolinią za pomocą odpowiednich formularzy kontaktowych/ telefonu/ poczty e-mail: biuro@firma-dr.pl

Kontaktując się w jeden z ww. sposobów podajesz adres e –mail, login/Nick o ile jesteś zarejestrowanym użytkownikiem oraz numer telefonu i inne ewentualne dane. Dane te wykorzystywane są wyłącznie w celu określonym w ppk 1.2.7./ kontaktowym tj. sporządzeniu odpowiedzi na pytanie zadane przez Użytkownika.

 • Serwis umożliwia się zapisanie się do newsletteru/ dodanie do bazy subskrybentów poprzez kliknięcie opcji „zamów newsletter” / „subskrybuj” dostępnej w opcjach serwisu firma-dr.pl (i/lub inne strony potomne). Użytkownik zapisując się do newsletteru lub żądają dodania do subskrypcji podaje dane takie jak: adres e – mail/ ewentualnie także telefon. Powyższe dane wykorzystane są jedynie w celu wysłania Użytkownika naszego biuletynu lub newsletteru.
 • Użytkownik w każdym czasie ma prawo wglądu do przetwarzanych przez Administratora danych, prawo żądania ich zmiany, a także ich usunięcia. W tym celu należy wysłać e-mail na adres e-mail: admin@oxygenup.pl i/lub biuro@firma-dr.pl i/lub wysłanie listu poleconego na adres: DR Sp. z o.o. 80-298 Gdańsk ul. Radarowa 165.
 • Dane osobowe gromadzone na potrzeby konta klienta, Użytkownik może w każdym czasie, samodzielnie i swobodnie edytować je i usuwać. Usunięcie lub edycja danych następuje poprzez kliknięcie opcji „Twoje konto”, a następnie wybór dostępnej tam opcji „edytuj dane” albo „usuń dane” odpowiednio wg. Opcjonalności serwisu w danym czasie.
 • Użytkownik może zwrócić się także do Administratora z żądaniem usunięcia konta klienta. W tym celu należy wysłać e-mail na adres e-mail: biuro@ firma-dr.pl i/lub na adres e-mail wyznaczonego Administratora danego serwisu lub wysłanie listu poleconego na adres siedziby Użytkownik zostanie poproszony przed usunięciem konta o weryfikację poprzez podanie loginu i hasła do konta.
 • Użytkownik w każdym czasie może zrezygnować newsletteru lub subskrypcji. Może to zrobić samodzielnie poprzez modyfikacje ustawień konta klienta. W tym celu należy wejść w zakładkę „Twoje konto”, następnie „Newsletter” /” Subskrypcja” i wybranie opcji odpowiedniej opcji. Użytkownik może także zrezygnować wysłać e-mail na adres e-mail: biuro@firma-dr.pl i/lub admin@oxygenup.pl i/lub wysłanie listu poleconego na adres: DR Sp. z o.o ul. Okulickiego 11 Sokołów Małopolski.

Zarejestrowany Użytkownik zostanie poproszony przed anulowaniem newsletteru lub subskrypcji o weryfikację poprzez podanie loginu i hasła do konta.

 

 1. Pliki Cookie i sposób ich wykorzystywania
  • Podczas korzystania z Serwisu na urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są niewielkie pliki, w szczególności pliki tekstowe, które zawierają informacje umożliwiające zapamiętanie danych logowania, ostatnio wybranych produktów, produktów znajdujących się w koszyku Użytkownika (dalej: „pliki cookies”). Pliki cookies umożliwiają także zebranie danych statystycznych, o którym mowa w ppkt 1.2. oraz w dokumencie „Polityka Plików Cookie” dostępnym do pobrania ze strony firma-dr.pl (i/lub inne strony potomne)
  • Pliki cookies nie zawierają danych identyfikujących Użytkownika, co oznacza, iż na ich podstawie nie jest możliwe ustalenie jego tożsamości. Pliki używane przez Serwis nie są w żaden sposób szkodliwe dla Użytkownika ani urządzenia i nie ingerują w jego oprogramowanie ani ustawienia.
  • Rodzaje plików cookies:

W Serwisie używamy mogą być różna rodzaje plików cookies. Celem wyjaśnienia funkcji stosowanych plików, informujemy, iż: pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu do czasu wylogowania się z Serwisu, wyjścia z Serwisu, w tym poprzez całkowite zamknięcie przeglądarki.

 • Przypominamy, iż zasadniczo przeglądarki w ustawieniach domyślnych mają zaznaczoną opcję umożliwiającą zapisywanie plików Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zapisywanie tych plików na urządzeniu końcowym, Użytkownik powinien zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta. Uniemożliwienie zapisywania plików cookies może polegać na:
  • niezapisywaniu plików cookies na urządzeniu końcowym;
  • każdorazowym informowaniu użytkownika o zapisaniu danego pliku cookie na urządzeniu;
  • usuwaniu plików po skorzystaniu z Serwisu.
 • Aby skorzystać z odpowiedniej dla Użytkownika opcji, należy zapoznać się z informacjami o zarządzaniu plikami cookies, które znajdują się najczęściej w „Ustawieniach” przeglądarki lub w zakładce „Pomoc”. Za każdym razem Użytkownik może też skontaktować się z Serwisem wysyłając na adres mailowy biuro@firma-dr.pl wszelkie pytania i wątpliwości, a konsultanci Serwisu udzielą wszelkich potrzebnych informacji.

Należy mieć jednak świadomość, iż w przypadku, w którym pliki są konieczne do działania Serwisu ograniczenie ich wykorzystywania może utrudnić korzystania z Serwisu.

Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików cookies oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie opcji „Akceptuję” w oknie pojawiającym się po wejściu do Serwisu oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę, aby pliki te zapisywane były na urządzeniu końcowym.

 1. Zabezpieczenia

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane w bazie danych, do której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 z późn. zm.), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 z późn.zm.), ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawie telekomunikacyjnym (Dz.U.2014.243 z późn. zm.), a także Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U.2004. Nr 100, poz. 1024).

Serwis wykorzystuje technologie i procedury ochrony danych osobowych zapewniające należytą ochronę prywatności Użytkowników.

Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

Jeżeli Użytkownik wybrał opcję założenia konta klienta, dla bezpieczeństwa, powinien także stosować się do instrukcji ustawienia hasła i loginu zapewniającej odpowiedni poziom trudności. W szczególności rekomendujemy stosowanie hasła składającego się z ciągu znaków i cyfr oraz różnej wielkości liter.

Użytkownik korzystając z Serwisu przy użyciu urządzenia końcowego osoby trzeciej powinien wylogować się z konta i usunąć historię przeglądania.

 

 1. Zmiany w polityce prywatności

Zmiany w polityce prywatności będą dokonywane tylko w celu podwyższenia standardów ochrony polityki prywatności lub dostosowania polityki do wymogów prawa.

 

 1. Kontakt z administratorem i zgłaszanie nieprawidłowości

Zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości, uwag, żądań w zakresie polityki prywatności prosimy dokonywać na adres: biuro@firma-dr.pl lub wypełniając formularz kontaktowy dostępny w serwisie. Zapewniamy, że każde zgłoszenie będzie przez nas rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi na podany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej.

 

 1. Kontakt z Administratorem danych możliwy jest:
 1. Listownie / na adres siedziby spółki DR Sp. z o.o.
 2. Mailowo / na adres admin@oxygenup.pl / admin@firma-dr.pl
 3. Telefonicznie na adres wskazany w Centrum Obsługi Klienta On-line DR24
 4. Wypełniając Formularz kontaktowy na stronie
 5. Na czacie w godzinach funkcjonowania DR24

 

Wszelkie zamieszczone na stronie i jej częściach materiały graficzne, treści, video, zdjęcia, projekty 3D i inne materiały są własnością DR lub są przez DR Sp. z o.o. użytkowane na podstawie uzyskanych od twórców licencji.

Wszelkie prawa zastrzeżone ©2019 All rights reserved. Wykorzystywanie jakiejkolwiek zawartości w całości lub w części bez zgody właściciela zabronione.

cz. III  Polityka pliki cookie →

Regulamin zaktualizowany 08-2019


DR Roof Accessories

FAQ / Pliki Cookie

Dodatkowe informacje i odpowiedzi na pytania.
www.firma-dr.pl

 

Strona internetowa, działająca pod adresem firma-dr.pl (i/lub inne strony potomne) należą do DR Sp. z o.o z siedzibą w Sokołowie Małopolskim Okulickiego 11, 36-050 Sokołów Małopolski, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000530482 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 517-03-67-883, strona została stworzona i zarządzana jest przez wyznaczonego Developera IT tj. Spółkę Oxygen Marketing Sp. z o.o. z www.oxygenmarketing.pl siedzibą w Gdyni zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS KRS0000729746
(zwanej dalej: Administratorem)

 

Czym są pliki cookie
Plik cookie to plik tekstowy, który przeglądarka internetowa zapisuje na komputerze lub na innym urządzeniu mobilnym,
na którym przeglądasz stronę naszego Serwisu (tablet, telefon komórkowy). Z każdym kliknięciem na link w Serwisie lub
wysłaniem formularza, plik cookie odsyłany jest do Serwisu. W ten sposób informacje w nim zapisane są dla nas dostępne.
Termin ważności plików cookie
Pliki cookie pozostają na komputerze Użytkownika przez określony czas. Część plików cookie usuwana jest z komputera po
zamknięciu przeglądarki internetowej, są to tzw. cookie sesyjne. Inne pozostają zapisane na dłużej, np. na rok, są to tzw.
cookie trwałe.
Usuwanie i blokowanie plików cookie
Przeglądarka internetowa automatycznie usuwa pliki cookie, których termin ważności upłynął. Niezależnie od tego
Użytkownik może sam usunąć pliki cookie korzystając z zaawansowanych opcji przeglądarki internetowej lub też wyłączyć
przyjmowanie plików cookie na stałe. Wtedy pliki cookie pochodzące z Serwisu nie zostaną zapisane na komputerze
Użytkownika. Blokada niektórych plików cookie może jednak doprowadzić do nieprawidłowego działania Serwisu i braku
dostępu do niektórych funkcji Serwisu.
Wystawca plików cookie
Wystawcą części plików cookie jest Serwis Openbenefit.pl. Istnieją też pliki cookie wystawiane przez zewnętrze systemy
statystyk wykorzystania Serwisu oraz pliki cookie wystawiane przez naszych partnerów handlowych świadczących usługi
marketingowe.
Do czego wykorzystywane są pliki cookie
Dzięki trwałym plikom cookie istnieje możliwość prezentowania treści bardziej dopasowanych do preferencji Użytkownika.
W trwałym pliku cookie zapisujemy np. stronę ostatnio odwiedzonej kategorii w Serwisie. Dzięki temu, kiedy wrócisz po
jakimś czasie do Serwisu, zostanie Ci wyświetlona ostatnio przeglądana kategoria.
W trwałych plikach cookie zapisane są także informacje statystyczne, np. o tym które strony w Serwisie przeglądał
Użytkownik. Informacje te mają charakter anonimowy i nie pozwalają na identyfikację użytkownika.
W sesyjnych plikach cookie jest przechowywana informacja o tzw. sesji w Serwisie i na tej podstawie można stwierdzić czy
Użytkownik jest zalogowany. Dzięki tym plikom Użytkownik może wyświetlić zakładkę Moje konto czy wydrukować
Kupony.
Pliki cookie naszych partnerów handlowych świadczących usługi marketingowe służą do personalizacji treści reklamowych
prezentowanych Użytkownikowi na podstawie przeglądanych przez niego ofert w Serwisie.
Dane osobowe a pliki cookie
Niezależnie od terminu ważności czy wystawcy pliku cookie nie są w nim zapisane jawnie żadne dane osobowe
Użytkownika. Dopiero po poprawnym zalogowaniu się w Serwisie następuje powiązanie cookie sesyjnego z danymi
osobowymi wprowadzonymi przez Użytkownika w momencie rejestracji. Dane te jednak nie są wprost zapisywane w pliku
cookie, a w związku z tym nie są w żaden sposób utrwalone na komputerze Użytkownika.
Dowiedz się więcej o plikach Cookie: www.aboutcookies.org
Jak Usunąć pliki Cookie: www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies

 

 1. Kontakt z Administratorem danych możliwy jest:
 1. Listownie / na adres siedziby spółki DR Sp. z o.o.
 2. Mailowo / na adres admin@oxygenup.pl / admin@firma-dr.pl
 3. Telefonicznie na adres wskazany w Centrum Obsługi Klienta On-line DR24
 4. Wypełniając Formularz kontaktowy na stronie
 5. Na czacie w godzinach funkcjonowania DR24

 

Wszelkie zamieszczone na stronie i jej częściach materiały graficzne, treści, video, zdjęcia, projekty 3D i inne materiały są własnością DR lub są przez DR Sp. z o.o. użytkowane na podstawie uzyskanych od twórców licencji.

Wszelkie prawa zastrzeżone ©2019 All rights reserved. Wykorzystywanie jakiejkolwiek zawartości w całości lub w części bez zgody właściciela zabronione.

RODO and Privacy Security – Actualization rules 08/2019 by website Admin OxygenUp

AI Translate