DR Go to Brand – PL – tablica poziom krzywe x2_Obszar roboczy 1

Firma DR® Akcesoria Dachowe – Marka Polskiej Gospodarki
DR SP. z o.o. realizuje Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-20120 (Działanie 3.3.3.) „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”.

Firma DR® Sp. z o.o. znalazła się w gronie firm, które stały się Marką Polskiej Gospodarki. W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 3.3.3) – Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych „Go to Brand”, Firma DR Sp. z o.o. realizuje projekt Internacjonalizacji firmy i promocji marki na rynkach zagranicznych poprzez udział w targach branżowych. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.
POIR.03.03.03-18-0028/17 DR Sp. z o.o. 707 832,00 PLN

Więcej o Projekcie / linki:

 

Internacjonalizacji firmy i promocji marki na rynkach zagranicznych poprzez udział w targach branżowych. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
.POIR.03.03.03-18-0028/17 DR Sp. z o.o. 707 832,00 PLN

AI Translate